Båtlotteri på Sailet sommaren 2010                                                                                                                       Foto & Copyright © :Jan-Anders Månsson

 

 

 

 

Dokument.

Flertalet av dessa dokument är i pdf-format som kräver att man har Acrobat Reader installerat i den egna datorn, detta är en gratis programvara som kan laddas ner på följande hemsida: www.adobe.se

 

Båtsams stadgar.                      

Stadgar    

 

Redigerbara avtalsmallar o bilaga att användas vid kommande avtalsförhandlingar.

Avtal alt. 1

Avtal alt. 2

Bilaga avtal.

 

Lägesrapport ROSENHOLMS UDDE. Klicka här.

 

Protokoll från sammanträden i Båtsam/Båtrådet.  (Mest aktuellt överst).

Lagda efter sammanträdesdatum:

 

2023-04-27           Båtsam årsm protokoll 2023.

2023-03-28           Båtrådssammanträde m just. protokoll.

2023-03-28           Bilaga till protokoll 2023-03-28.

2022-04-05           Båtrådssammanträde m just. protokoll.

2022-04-05           Bilaga till protokoll.

2022-04-02           Båtsams årsm protokoll brev till klubbarna.

2021-11-11           Båtsam årsm protokoll 2021.

2021-10-25           Båtrådssammanträde m just. protokoll.

2021-10-13           Båtsam handlingar till årsmötet 2021-11-11.

2021-09-27           Båtsam styrelsemöte, minnesanteckningar.

2020-11-30           Båtsam årsm.protokoll orig.2020

2020-10-27           Båtrådssammanträde m just. protokoll.

2020-08-24           Båtrådssammanträde Protokoll (just).

2020-08-24           Protokollinfo, se nedan under skrivelser.

2020-08-12           Båtsam styrelsemöte, minnesanteckningar.

2019-09-16           Båtrådssammanträde m bil.Justerat protokoll

2019-09-02          Båtsam styrelsemöte, minnesanteckningar.

2019-06-10          Båtrådssammanträde m bil.Justerat protokoll

2019-03-21          Båtsam Årsmöte, m bil. Justerat protokoll

2018-09-17          Båtrådssammanträde   Protokoll (just).

2018-04-23          Båtrådssammanträde   Protokoll (just).

2018-03-20          Båtsam Årsmöte.    Justerat protokoll

2018-03-07          Styrelsesammanträde. Protokoll.

2018-01-15          Båtrådssammanträde   Protokoll (just).

2017-09-04          Båtrådssammanträde.  Protokoll (just).

2017-05-22          Styrelsesammanträde. Protokoll. (Polis o Larmtjänst)

2017-04-24          Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2017-01-23          Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2017-01-16          Styrelsesammanträde. Protokoll.

2016-10-03          Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2016-05-23          Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2016-04-07          Båtsam Årsmöte. Justerat protokoll.

2016-03-07          Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2016-03-01         Styrelsesammanträde. Protokoll.

2015-11-23         Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2015-10-27         Styrelsesammanträde. Protokoll.

2015-08-31         Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2015-04-13         Båtrådssammanträde. Protokoll (just).

2015-03-23         Båtsam årsmöte. Justerat protokoll mm.

2015-01-26         Båtrådssammanträde. Protokoll

2015-01-22         Styrelsemöte, m. bilaga.

2014-11-24         Båtrådssammanträde. Protokoll.

2014-08-18         Båtrådssammanträde. Protokoll.

2014-08-18         Båtrådssammaträde. Bilaga.

2014-06-11         Båtrådssammanträde. Protokoll.

2014-06-11         Bilaga avtal. Behandlas 2014-08-18.

2014-06-11         Bilaga 1 arrende. Behandlas 2014-08-18.

2014-06-11         Bilaga 2 arrende. Behandlas 2014-08-18.

2014-04-28         Båtrådssammanträde

2014-04-28         Bilaga till Båtrådssammanträde

2014-03-27         Årsmöte

2014-03-04        Styrelsesammanträde

2014-01-27        Båtrådssammanträde

2013-12-03        Styrelsesammanträde

2013-09-09        Båtrådssammanträde

2013-08-29        Styrelsesammanträde

2013-04-29        Båtrådssammanträde

2013-01-28        Båtrådssammanträde

2013-03-12         Årsmöte.

2012-08-14        Båtrådssammanträde

2012-04-24        Båtrådssammanträde

2012.04.17        Styrelsesammanträde

2012.03.29        Årsmöte.

2012.01.23        Båtrådssammanträde

2012.01.16        Styrelsesammanträde

2011.09.05        Båtrådssammanträde

2011.08.30        Styrelsesammanträde

2011.05.11        Båtrådssammanträde

2011.05.03        Styrelsesammanträde          

2011.03.31        Årsmöte

2011.01.24        Båtrådssammanträde med bilagor Obs! 2Mbyte

2011.01.17        Styrelsesammanträde m.bl.a. MBK-representant


 

Skrivelser, motsv.

2023.

Ordf.julmeddelande 2023. Läs här>>

Yttrande K-na översiktsplan skärgårdshamnar. Läs här>>

2020.

Kompletterande info från Båtrådet 2020-08-24.

Info Översiktsplan 2050. Läs här>

Info Plan för Kna skärgårdshamnar. Läs här>

Info ang bryggor Stumholmen. Läs här>

Info ang bryggor Saltösund. Läs här>

 

Båtsams (tidigare) yttrande gällande kommunens översiktsplan 2050.

Läs här>.

2019.

Båtsams yttrande på detaljplanen för Rosenholms udde.

Läs här>.

Båtsams svar/synpkt på Översiktsplanen 2050. Läs här >>.

 

2018.

 

2 st skrivelser till kommunen rörande planen för Rosenholms udde.

Båtsams skrivelse. Läs här>>.

Veteranbåtklubbens skrivelse. Läs här>>.

 

Swedbank säger upp båtklubbsavtalet. Läs här >>

 

2017.

Anders Gäfverts minnesfond, handlingar.

Upprop.   Statuter för fonden.

 

Rosenholms udde,Läs här>> (brev till Kna kommun).

Säker båt. Läs här>>

Blekinge BF inbjuder till "Funktionärsträff". Läs här>>

Preems svar ang sjömacken i Karlskrona. Läs här>>

Båtsam påminner Preem om uteblivet svar. Läs här>>

2016.

Båtsams julhälsning o Rh-rapport. Läs här >>

Lägesrapport Rh-udde. Läs här >>

Sturkö BS skrivelse ang. underhåll av Mil.sjömärken. Läs här>>

Båtsam skrivelse ang. tillgänglighet vid Preem tankstation.

Läs här >>

Båtsams skrivelse till kommunen ang "Vintertaxor". Läs här >>

Äldre dokument, protokoll o skrivelser. .zipfiler

Läs här>>

2015.

Rabatt på taxiresor. Klicka här >>

 

Bildgalleri från Båtlivsmässan 2002.

 

   

Båtsam, Karlskrona båtklubbars samorganisation © 2011  • Email: info@batsam.com

www.batsam.com